سوالات متداول پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری قارچ Fusarium oxysporum می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

این بیماری بر روی گیاهانی از خانواده های مختلف مثل حبوبات، صیفی جات و بادمجانیان موثر می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

ریشه ، ساقه ، برگ را مورد حمله قرارمی دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علائم بیماری شامل پژمردگی، کم رشدی، زردی برگ های پایینی، قهوه ای شدن آوندها و در نهایت خشک شدن بوته می باشد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

عامل بیماری قابلیت زمستان گذرانی و ماندگاری در داخل خاک و بقایای گیاهی را دارد، که با فراهم بودن شرایط دمایی و رطوبتی مناسب از راه ریشه وارد بافت گیاهی می شود

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

عامل بیماری در خاک های مرطوب و دمای 28 درجه سانتی گراد و همچنین در زمان کمبود عناصر نیتروژن، فسفر و کلسیم شرایط بهتری برای گسترش دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • حذف کامل بوته های آلوده و عدم دفن آن ها در محل
  • تناوب زراعی با محصولات غیر میزبان دیگر
  • استفاده از ارقام مقاوم
  • کنترل آفات خاکزی از جمله نماتدها

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار
  • ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • تکرار سم پاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company