سوالات متداول بادزدگی گوجه فرنگی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری قارچ Phytophthora infestans است

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

این بیماری بر روی گوجه فرنگی و سیب زمینی بسیار مخرب است

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

قارچ این بیماری تمام اندام‌های هوایی بوته های گوجه فرنگی را مورد حمله قرار می‌دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علائم ابتدایی روی برگ به صورت لکه‌هایی آب‌سوخته‌ هستند. این لکه ها به‌ سرعت گسترش یافته و تبدیل به لکه‌هایی تیره و قهوه‌ای ‌رنگ می ‌شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

این بیماری در بقایای گیاهی، در خاک زراعی و میزبان های دیگر زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

سرعت گسترش آلودگی در آب و هوای معتدل ، شرایط مرطوب و بازه دمایی 16 الی 22 درجه سانتی گراد افزایش می یابد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

 • استفاده از ارقام مقاوم و بذور سالم
 • تناوب زراعی سه ساله با گیاهان غیر میزبان
 • حذف علف های هرز و میزبان های دیگری مثل تاتوره، توتون درختچه ای و اطلسی
 • جمع آوری بقایای گیاهان بعد از برداشت
 • افزایش فاصله بین بوته ها و ردیف ها
 • کاهش استفاده از کودهای نیتروژنی و افزایش کودهای پتاسه
 • استفاده از آبیاری قطره ای

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

 • ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار
 • ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
 • تکرار سم پاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company