سوالات متداول سفیدک پودری انبه

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری قارچ Oidium mangiferae می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

سفیدک پودری یکی از بیماری های رایج محصولات کشاورزی است، ولی عامل بیماری سفیدک پودری انبه تنها باعث آسیب به درخت انبه می شود

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

شاخه ها، برگ ها، گل و میوه را مورد حمله قرار می دهد

 

 - بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علامت بارز بیماری روی برگ ها، گل و میوه شامل بافت پودری سفید یا خاکستری می باشد، که به مرور اندام های زیر این پوشش قهوه ای می شوند. اولین علائم بیماری روی شکوفه ها و گل آذین قابل مشاهده است. شکوفه های آلوده باز نشده و از شاخه می ریزند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی آلوده صورت می پذیرد

 

 - مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای۰٢ الی ٢۵ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

جمع آوری و سوزاندن بقایای گیاهی

کاشت ارقام مقاوم به بیماری

استفاده از کودهای دارای پتاسیم

 

 - برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

سم پاشی درختان با نسبت۰١ در هزار بعد از هرس در زمستان

سم پاشی با نسبت ۵ در هزار قبل از گلدهی درخت

سم پاشی با نسبت ۵ در هزار بعد از گلدهی

سم پاشی با نسبت ۵ در هزار قبل از رسیدن میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company