سوالات متداول پوسیدگی تاج میوه موز

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ های مختلفی باعث ایجاد این بیماری می شوند، ولی قارچ Colletotrichum musae بیشترین تاثیر را در ایجاد این بیماری دارد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی موز بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

به طور معمول می توان نشانه های بیماری را در ناحیه اتصال میوه به خوشه یا در اصطلاح "گردن موز" مشاهده کرد، ولی صدمات مکانیکی باعث رشد بیماری روی قسمت های دیگر میوه نیز می شود

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علائم بیماری شامل لکه های تیره و آفتاب سوخته می باشد. لکه های آفتاب سوخته در قسمت تاج میوه به شکل مخروطی درمی آیند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری بر روی میوه و بافت های آلوده روی درخت صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • حفاظت گیاه در برابر صدمات مکانیکی
  • هرس شاخ و برگ و بخش های گلدهی اضافی
  • رعایت بهداشت زراعی و بسته بندی محصول

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت
  • سم پاشی با نسبت ۵ در هزار قبل از گل دهی درخت
  • سم پاشی با نسبت ۵ در هزار بعد از گلدهی
  • سم پاشی با نسبت ۵ در هزار قبل از رسیدن میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company