سوالات متداول آنتراکنوز موز

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری قارچ Colletotrichum musae می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

عامل بیماری آنتراکنوز موز تنها باعث آسیب به این محصول می شود

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

عامل این بیماری به گل ها، پوست میوه و ناحیه اتصال میوه به خوشه حمله می کند

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

نشانه های اولیه بیماری شامل نقاط کوچک، مدور و سیاه می باشد. با گسترش آلودگی روی محصول، میوه ها سیاه شده و از حالت معمولی خارج می شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری روی میوه و بافت های آلوده روی درخت صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢٧ الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • هرس شاخ و برگ اضافی در اوایل صبح
  • حفاظت گیاه در برابر صدمات مکانیکی
  • نگهداری محصول در سردخانه های مناسب
  • رعایت بهداشت زراعی و بسته بندی محصول

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • ضدعفونی ابزار هرس با نسبت 10 در هزار
  • سم پاشی درختان با نسبت 10 در هزار بعد از برداشت
  • سم پاشی با نسبت ۵ در هزار قبل از گل دهی درخت
  • سم پاشی با نسبت ۵ در هزار بعد از گلدهی
  • سم پاشی با نسبت ۵ در هزار قبل از رسیدن میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company