سوالات متداول پوسیدگی فیتوفتورایی کیوی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری گونه هایی از قارچ Phytophthora می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

گونه های مختلف این بیماری نه تنها بر روی کیوی بلکه بر روی بسیاری از گیاهان و علف های هرز نیز ایجاد آلودگی می کنند

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

ریشه ،طوقه وبرگ

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

در مراحل اولیه این بیماری، لایه سطحی پوست، سالم به نظر می آید ولی با ایجاد برش در بافت سطحی ریشه و طوقه درختان آلوده، به راحتی می توان علائم پوسیدگی را ملاحظه نمود. این علائم در ریشه و طوقه به صورت نواحی مرطوب و پوسیده به رنگ قهوه ای متمایل به قرمز مشاهده می شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری در بقایای آلوده به جای مانده از کشت قبل و داخل خاک است و می تواند از طریق آب آبیاری، ادوات کشاورزی و گیاهان آلوده منتقل شود

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط مرطوب و دمای بین 15 تا 23 درجه سانتی گراد شدت بیماری را افزایش می دهند. ضعیف بودن زه کش خاک و آبیاری غرقابی به گسترش بیماری کمک می کنند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • کاشت ارقام مقاوم
  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • ایجاد زهکش مناسب برای خروج آب و سبک کردن خاک

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی بابوردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • تراشیدن بافت های آلوده و سوزاندن آن ها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس با نسبت 10 در هزار
  • ضدعفونی خاک بوسیله آبیاری درختان با بردوفیکس 10 در هزار و بیل زدن خاک
  • محلول پاشی کل گیاه با بردوفیکس 5 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company