سوالات متداول شانکر باکتریایی کیوی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری باکتری Pseudomonas syringae می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

این باکتری نه تنها بر روی کیوی بلکه بر روی بسیاری از گیاهان و با علایم مختلف ایجاد آلودگی می کند

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

تنه وشاخه

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علایم بیماری بر روی تنه درختان و شاخه ها به شکل زخم هایی(شانکر) فرورفته با مرکزی تیره رنگ و به اندازه 2 الی 10 سانتی متر است. بافت پوست در این نواحی قرمز رنگ و آبکی بوده و ممکن است در اثر گرمای هوا تراوشات قرمز رنگی از قسمت های ترک خورده خارج گردد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

باکتری بر روی درختان کیوی وسایرمیزبان های آلوده و علف های هرز زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

این باکتری در دماهای خنک بین 13 الی 19 درجه سانتی گراد فعالیت گسترده تری دارد. بیماری با افزایش رطوبت و بارندگی و از طریق حرکت باکتری ها از آوندهای آبکشی بیشتر گسترش می یابد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • کاشت نهال های سالم و عاری از بیماری
  • خارج کردن و سوزاندن درخت های آلوده
  • حذف علف های هرز و گیاهان میزبان
  • جلوگیری از صدمات فیزیکی

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس زمستانه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • در صورت وجود آلودگی تراشیدن شانکرها تا رسیدن به بافت سالم گیاه و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده الزامی است

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company