سوالات متداول سفیدک سطحی مو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ Uncinula nectator که اخیراً به نام Erysiphe nectstor اصلاح شده است ، عامل این بیماری است

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی درخت مو بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

اندام های جوان و سبز مو اعم از برگ ، شاخه ، پیچک ، گل و میوه به این بیماری مبتلا می شوند.دمبرگ و دمگل اصلی خوشه نیز در سراسر فصل رشد، به بیماری حساس هستند و اگر مورد حمله قرار گیرند ترد و شکننده می شوند

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

هر دو سطح برگ در تمام مراحل رشد می تواندمورد حمله بیماری قرار گیرد. روی سطح بالایی برگ لکه های سفیدیظاهر شده و به مرور روی آنها اندام های زایشی قارچ ( کنیدیفورها ) بصورت پوشش آردی ظاهر می شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

این قارچ روی جوانه ها، شاخه های آلوده یا برگ های خزان شده پای درخت زمستان گذرانی کرده و در بهار بامساعد شدن هوا فعالیت خود را آغاز می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

قارچ در دمای بین 6 تا 32 درجه سانتی گراد می تواند رشد کند. دمای بهینه برای رشد قارچ20 تا 27 درجه سانتی گراد است. این قارچ در دمای بالا و نور مستقیم آفتاب نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • هرس اندام های سبز به منظور انجام عمل تهویه و استفاده گیاه از نور کافی خورشید
  • جمع آوری شاخه و برگ های آلوده و انهدام آنها

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها

درصورت وجود آلودگی ، سم پاشی بردوفیکس همراه با یکی از سموم گوگرد وتابل به شرح زیر:

  • 5 درهزار ابتدای باز شدن جوانه ها ، هنگامیکه 4 تا 10 برگ جوان روی شاخه ها ظاهر شده باشند
  • 5 درهزار پس از ریزش گلبرگ ها
  • 5 در هزار 15 تا 20 روز بعد از مرحله قبل ، هنگامیکه غوره ها تازه ترش شده اند

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company