سوالات متداول سفیدک داخلی مو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ Plasmopara viticola عامل این بیماری است

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی درخت مو بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

برگ ، شاخه ، دمبرگ ، پیچک ، گل آذین وحبه

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علائم بیماری ابتدا روی سطح فوقانی برگ بصورت لکه هایی به رنگ زرد کم رنگ با ظاهری روغنی، بدون حاشیه دیده میشود.درسطح زیرین همین نقاط، اسپورهای قارچ به صورت کرک های خاکستری یا سفید، ظریف و متراکم تشکیل می گردد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل بیماری در داخل برگ های مرده، میوه ها وشاخه های خشک شده و بستر تاکستان زمستان گذرانی می کند و تا 5 سال یا بیشتر هم می تواند زنده بماند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

بیماری بوسیله باران منتشر می شود. آلودگی اولیه زمانی روی می دهد که دمای هوا از 10 درجه سانتی گراد بالاتر بوده و درطول 24 ساعت حداقل 10 میلیمترباران باریده باشد.آلودگی ثانویه در شب های گرمی رخ می دهد که دما بالای 13 درجه سانتی گراد و رطوبت بالای 98% بوده و برگ ها تا صبح 2 تا 3 ساعت مرطوب مانده باشند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • زهکشی تاکستان ها به منظور پیشگیری از جمع شدن آب راکد و کاهش رطوبت
  • جمع آوری ، زیرخاک کردن یا سوزاندن برگ ها در انتهای فصل
  • هرس سرشاخه های آلوده و انهدام آنها
  • هرس اندام های سبز نزدیک به زمین

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • درصورت مساعد بودن شرایط محیطی مناسب برای رشد قارچ ( دمای مطلوب، رطوبت بالا، وجود مه یا شبنم) ، تکرار سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از گلدهی هر 10 روز یکبارتا برطرف شدن عوامل مساعد ضروری است.

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company