سوالات متداول پوسیدگی خاکستری مو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ Botrytis cinerea عامل این بیماری می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی لوبیا ، کلم ، نخود ، توت فرنگی ، انگور، تمشک و پیاز بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

علائم بیماری روی همه اندام های هوایی و بخصوص دم خوشه و خوشه انگور بروز پیدا می کند

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

در انتهای بهار و قبل از گلدهی در حاشیه برگ ها یا روی رگبرگ های اصلی لکه های نامنظم ، بزرگ به رنگ قرمز مایل به قهوه ای ایجاد می شود که به مرور نکروز شده و خشک می شوند. تحت شرایطی که هوا مرطوب باشد ، ممکن است روی لکه ها ، گرد خاکستری رنگی که همان قارچ عامل بیماری است تشکیل شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل بیماری بر روی شاخه های آلوده که رشد کندی دارند زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

رطوبت هوا وبارندگی باعث توسعه بیماری می شود

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • کاشت ارقام مقاوم و ارقامی که خوشه های بهم فشرده نداشته باشند.
  • هرس اندام های سبز یا شاخه و برگ هایی که مانع جریان داشتن هوا می شوند.
  • هرس برگ هایی که با خوشه در تماس هستند

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • 5 درهزار هنگام ریزش گلبرگ ها
  • 5 درهزار هنگام تشکیل غوره ها
  • 5 درهزار هنگام شیرین شدن غوره ها
  • 5 درهزارسه هفته قبل از برداشت محصول

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company