سوالات متداول پوسیدگی سیاه مو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ Guignardia bidwellii عامل این بیماری است

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی موچسب ، سرخس وانگور بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

برگ ، شاخه ، پیچک ، دمبرگ ، محور اصلی خوشه ، رگبرگها ومیوه را مورد حمله قرار می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

در اواخر بهار لکه های متعدد گرد یا زاویه داربصورت پراکنده به رنگ قهوه ای مایل به قرمز اغلب در روی سطح برگ بین رگبرگها ایجاد می شود. لکه ها به تدریج بهم متصل شده و بصورت لکه های نامنظم درمی آیند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل بیماری روی شاخه، پیچک یا برگ های مو روی درخت یا روی زمین زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

هنگام مرطوب بودن هوا، قارچ در تمام طول بهار و تابستان می تواند ایجاد عفونت کند . هوای گرم و مرطوب سرعت انتشار و رشد بیماری را بالا می برد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

 • کاشت ارقام مقاوم
 • کاشت موها در محلی که جریان هوا بخوبی برقرار بوده و نور خورشید بطور کامل بر روی گیاه بتابد
 • هرس به موقع برای ایجاد جریان هوای بهتر و رسیدن نورخورشید به تمام سطح گیاه
 • هدایت گیاه به صورتی که میوه ها با زمین تماس نداشته و خشک بمانند
 • بیل زدن خاک تاکستان به منظور دفن میوه های مومیایی شده و بقایای آلوده گیاهی روی زمین در اواخر زمستان
 • جمع آوری علف های هرز زیر گیاه به منظور پایین آمدن رطوبت و خشک ماندن محصول
 • در هرس زمستانه فقط تعدادی از شاخه های اصلی نگه داشته شده و مابقی از باغ خارج و منهدم شود

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

 • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار ابتدای باز شدن جوانه ها
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار هنگام رسیدن طول برگ های جوان به حدود 20 سانتیمتر
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار قبل از شکوفه دهی
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار بعد از شکوفه دهی
 • سم پاشی با بردوفیکس 5 درهزار بعد از تشکیل میوه
 • تکرار سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار دوهفته بعد از نوبت قبل

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company