سوالات متداول لکه برگی توت

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری قارچ Cercospora moricola می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

عامل قارچی لکه برگی توت باعث آلودگی درختان توت و شاتوت می شود

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

بیماری هر دو سمت برگ را مورد حمله قرار می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علائم اولیه بیماری روی هر دو سمت برگ شامل نقاط کوچک، قهوه ای و به شکل مدور یا نامنظم می باشد. در ادامه روند بیماری لکه ها بزرگتر شده و هاله ای رنگ پریده در اطراف هر لکه شکل می گیرد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ های ریخته شده در سطح باغ صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢٢ الی ٢۶ درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • استفاده از ارقام مقاوم
  • هرس و جمع آوری بخش های آلوده
  • کاهش رطوبت از طریق افزایش تهویه بین درختان

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار هنگام تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام تشکیل میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company