سوالات متداول بلایت باکتریایی برگ توت

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری باکتری Pseudomonas syringae می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

عامل بیماری بلایت باکتریایی باعث آسیب به گیاهان فراوانی می شود، ولی این گونه باکتری باعث آسیب به درختان توت و شاتوت می شود

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

برگ هارا مورد حمله قرار می دهد ودر بعضی مواقع نیز باعث ایجاد لکه های قهوه ای بزرگ روی گل، میوه و سرشاخه ها نیز می گردد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علائم ابتدایی بیماری روی برگ ها شامل بافت های کوچک، حدود یک میلی متر، قهوه ای تیره، نامنظم و آبسوخته می باشد. ممکن است در بعضی مواقع هاله ای زرد رنگ در اطراف زخم ها مشاهده شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل خاک، جوانه های آلوده و بقایای گیاهی سطح خاک صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢٨ الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • هرس درختان و افزایش تهویه
  • اجتناب از صدمات مکانیکی به درخت
  • استفاده از سیستم آبیاری قطره ای درختان
  • جمع آوری و سوزاندن برگ های آلوده

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار هنگام تشکیل میوه
  • آبیاری ریشه ها با بردوفیکس 10 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company