سوالات متداول پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه و طوقه

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ های Phytophtora به عنوان عامل پوسیدگی

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

درختان سیب

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

طوقه، یقه و ریشه درختان

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

نشانه های غیر اختصاصی که روی اندام های هوایی درختان بیمار بروز می کند. در این حالت شاخه های سال جاری درخت کم رشد شده، شاخساره ها کاهش می یابند، برگ ها رنگ پریده و در اوایل پاییز متمایل به ارغوانی می شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ در بافت های آلوده ، میوه ها و برگ های ریخته شده روی زمین زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

هنگامیکه رطوبت خاک درحد یا نزدیک رطوبت اشباع خاک باشد، اندام های رویشی قارچ به شدت رشد می کنند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • کاشت ارقام مقاوم
  • درختان در خاک هایی که زه آب نداشته باشند کاشته شوند
  • نهال ها روی پشته کاشته شوند تا آب طوقه و یقه آنها را فرانگیرد
  • دور آبیاری و میزان آن طوری تنظیم شود که از پیدایش حالت اشباع خاک برای مدت طولانی جلوگیری شود
  • فرو بردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • تراشیدن بافت های آلوده گیاه و سوزاندن آنها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • آبیاری درختان با بردوفیکس 10 درهزار و برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز
  • محلول پاشی کل گیاه با بردوفیکس 5 در هزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شودواثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company