سوالات متداول شانکر نکتریایی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری قارچ Nectria galligena Bres می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

سیب، گلابی، گردو و درختان جنگلی از جمله راش

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

شانکرهای این بیماری بیشتر در محل گره ها و زوایای شاخه ها بروز می کنند

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

این بیماری روی شاخه های جوان به صورت نواحی فرورفته و بیضوی کشیده نمایان می شود. روی شاخه های بزرگ تر، شانکرها تخم مرغی و فرورفته هستند و معمولاً بافت های آلوده پیرامون آنها پینه ای می شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی در حاشیه شانکرهای ایجاد شده روی شاخه صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

سرعت توسعه این بیماری در آب و هوای سرد و کمی بالاتر از صفر درجه افزیش می یابد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

هرس شاخه های آلوده، 10 تا 15 سانتی متر پایین تر از بافت آلوده و سوزاندن آنها

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

درصورت وجود آلودگی اقدامات زیرعلاوه بر محلول پاشی های دوره ای ضروری است:

  • تکرارسم پاشیها بعد از تشکیل میوه، در سه نوبت به فواصل 15 روزه
  • تراشیدن دقیق شانکرهای موجود روی شاخه ها و تنه های درختان آلوده و پانسمان بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شودواثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company