سوالات متداول سرطان طوقه و ریشه

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

باکتری عامل بیماری در درختان سیب و گلابی و نیز درختان هسته دار Agrobacterium tumefacines نام دارد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

بیماری سرطان طوقه و ریشه که گال طوقه و ریشه هم نامیده می شود در خزانه ها، نهالستان ها و باغ های میوه سراسر جهان شیوع داشته و به بیش از 93 تیره از گیاهان علفی و چوبی حمله می کند

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

روی یقه، ریشه و گاه تنه نهال ها و درختان

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

بارزترین نشانه بیماری، تشکیل گال روی یقه، ریشه و گاه تنه نهال ها و درختان است

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

این باکتری در خاک و بافت های پیرامون گال های فعال زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

چنانچه دمای محیط 20 درجه سانتی گراد یا بیشتر باشد، در طول 2 تا 4 هفته بعد از وقوع عفونت، گال های کوچک به وجود می آیند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • انتخاب نهال سالم
  • نتخاب پایه هایی با حساسیت کم نسبت به بیماری
  • عدم آبیاری باغات سالم با آبی که از باغات آلوده می گذرد
  • خودداری از وارد شدن هر نوع زخم و ترک به گیاه
  • در صورت شدت بیماری گیاه حذف و سوزانده شود

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • فروبردن ریشه نهال ها در محلول بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت
  • تراشیدن گال های موجود روی درختان و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • آبیاری کل باغ به منظور ضدعفونی خاک در باغاتی که آلودگی در آنها وجود دارد با بردوفیکس 10 در هزار، بطوریکه تمام سایه انداز گیاهان آبیاری شود

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company