سوالات متداول پوسیدگی فیتوفتورایی گردو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری قارچ Phytophthora می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

قارچ فیتوفتورا دارای میزبان های متعدد از جمله درختان میوه، جنگلی، غیر مثمر، زینتی، درختچه و سبزی و صیفی می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

طوقه وریشه

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

نشانه های عمومی بیماری روی درختان آلوده شامل خشکی، پژمردگی و ضعف گیاه می باشد. علائم ابتدایی آلودگی شامل شکاف هایی در پایین طوقه، همراه با تراوشات محدود می باشد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

شکل خاصی ندارد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

رطوبت محدود و بازه دمایی 18 الی 27 درجه سانتی گراد بهترین شرایط را برای تکثیر قارچ فراهم می کنند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • فراهم کردن زه کش مناسب
  • اجتناب از آبیاری بیش از اندازه
  • استفاده از ارقام مقاوم

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • تراشیدن بافت های آلوده گیاه، سوزاندن آنها و رنگ کردن بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده
  • ضدعفونی ابزار هرس با بردوفیکس رقیق نشده
  • آبیاری درختان با بردوفیکس 10 درهزار
  • برای درختان مسن تر آبیاری سایه انداز و بیل زدن خاک سایه انداز با بردوفیکس 10 درهزار

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company