سوالات متداول شانکر سیتوسپورایی گردو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری گونه های مختلف قارچ Cytospora است که گونه های قارچ Cytospora juglandicola و Cytospora juglandina تاکنون از نمونه های گردو در آذربایجان شرقی به دست آمده اند

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

گردو

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

سرشاخه ها وشاخه ها

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

بر اثر بیماری سرشاخه های آلوده خشک شده و در سطح آنها برجستگی های مخروطی به اندازه ته سنجاق و کوچک تر بوجود آمده و رنگ پوست گیاه تیره می شود. در سطح پوست این شاخه ها، ترشحاتی پراکنده به شکل قطره و به رنگ طلایی شفاف متمایل به قهوه ای دیده می شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل بیماری زیرپوست سرشاخه ها و شاخه های بسیار سطحی تشکیل شده و زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

درطول پاییز و حتی زمستان، هر وقت باران ببارد و دما مناسب باشد، میلیون ها اندام زایشی قارچ به شکل قطره و به ندرت فتیله از درون قارچ خارج و همراه قطرات ریز باران و باد به قسمت های مختلف درخت منتقل می شوند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • تقویت درخت با عواملی از قبیل کوددهی کافی، آب کافی
  • جلوگیری از زخمی و شکسته شدن شاخه ها و صدمه حشرات پوستخوار

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه، بعد ازهر طوفان، تگرگ یا هرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود، کل گیاه را باید با بردوفیکس 5 در هزار محلول پاشی کرد.
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش شاتون ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

درصورت وجود آلودگی اقدامات زیرعلاوه بر محلول پاشی های دوره ای ضروری است :

  • تکرارسم پاشیها، بعد از تشکیل میوه، در سه نوبت به فواصل 15 روزه
  • تراشیدن دقیق شانکرهای موجود روی شاخه ها و تنه های درختان آلوده و پانسمان بافت سالم گیاه با بردوفیکس رقیق نشده.
  • هرس شاخه های آلوده، 10 تا 15 سانتی متر پایین تر از بافت آلوده و سوزاندن آنها ودرصورت قطور بودن محل هرس، ضدعفونی محل با بردوفیکس رقیق نشده یا خمیر بردو

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company