سوالات متداول بلایت گردو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری باکتری Xanthomonas arboricola pv. Juglandis نام دارد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

فندق، آلو، گیلاس، زردآلو، بادام، گردو

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

تمام قسمت های برگ ممکن است مورد حمله این باکتری قرار گیرند.سرشاخه وشاخه ،سنبله های نر ومیوه

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

بعد از وقوع آلودگی، لکه های ریز، آبسوخته و براق روی قسمت های مختلف برگ ظاهر می شود. لکه ها به تدریج بزرگ تر شده و سرانجام با مرگ بافت تبدیل به لکه های قهوه ای تیره می شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

باکتری عامل بیماری، زمستان را در جوانه ها، سرشاخه ها و میوه های آلوده سپری می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

هیچ یک از عوامل طبیعی به اندازه رطوبت در ایجاد عفونت موثر نیست. باران، بویژه باران زیاد و طولانی، مهم ترین نقش را در وقوع و شیوع بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

کاشت نهال سالم

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش شاتون ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه
  • برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه، بعد ازهر طوفان، تگرگ یا هرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود، کل گیاه را باید با بردوفیکس 5 در هزار محلول پاشی کرد.
  • درمناطقی که هنگام بهار هوا مرطوب، بارندگی زیاد و شاخه ها در حال رشد هستند، لازم است درختان هفته ای یکبار تا کم شدن رطوبت هوا با بردوفیکس 5 در هزارسم پاشی شوند

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company