سوالات متداول آنتراکنوز گردو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری آنتراکنوز قارچ Gnomonia Leptostyla است

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

گردو

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

آنتراکنوز گردو به برگ، دمبرگ، سرشاخه ها و میوه های جوان حمله می کند

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

روی برگ ها ابتدا لکه های کوچک گرد به قطر 2 تا 5 میلیمتر با حاشیه دندانه دار به رنگ قهوه ای مایل به قرمز با مرکز قهوه ای مایل به خاکستری تشکیل می شوند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

این قارچ در برگ های آلوده ریخته شده کف باغ و گاه در زخم های سرشاخه ها زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

رطوبت هوا و مرطوب بودن محیط عفونت را تشدید می کند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • استفاده از انواع مقاوم
  • جمع آوری و از بین بردن یا دفن کردن برگ ها و میوه های آلوده ریخته شده روی زمین
  • رعایت فاصله کافی بین درختان برای ایجاد جریان هوا

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به گیاه، بعد ازهر طوفان، تگرگ یا هرعامل دیگری که موجب آسیب دیدن گیاه شود، کل گیاه را باید با بردوفیکس 5 در هزار محلول پاشی کرد.
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش شاتون ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه
  • در صورت وجود آلودگی یا وجود آلودگی در سال قبل، سم پاشی ها با بردوفیکس 5 در هزار، هر 20 روز تا رشد کامل برگ ها انجام شود

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company