سوالات متداول بلایت باکتریایی فندق

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری باکتری Xanthomonas campestris می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی فندق بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

شاخه ، برگ ، تنه ومیوه را مورد حمله قرارمی دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

بارزترین نشانه بیماری، سوختگی جوانه های برگی و بافت های میوه دهنده می باشد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل زخم های به وجود آمده روی شاخه های بزرگ و جوانه های آلوده صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای ٢۰ الی ٢۵ درجه سانتی­گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • در جمع آوری و هرس بافت­ های آلوده
  • افزایش زه کش برای خروج آب
  • کشت پایه های عاری از بیماری
  • افزایش منیزیم و کاهش نیتروژن

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار پس از ریزش ٧۰ درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس١۰ در هزار پس از هرس زمستانه
  • سم پاشی با بردوفیکس ١۰ در هزار هنگام تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس ۵ در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • تراشیدن بافت های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company