سوالات متداول لکه برگی آلترناریایی بادام

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری قارچ Alternaria alternata می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

عامل بیماری توانایی آلودگی طیف وسیعی از محصولات کشاورزی را دارا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

نشانه های بارز این بیماری روی برگ ها قابل مشاهده می باشد وتاثیر آن روی میوه بسیار جزئی مشاهده می شود

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

این بیماری باعث تشکیل نقاط قهوه ای، مدور و با اندازه تقریبی یک الی دو سانتی متر روی برگ ها می گردد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری روی برگ، میوه و شاخه های کوچک آلوده صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 19 الی 28 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • افزایش زهکش خاک و کاهش رطوبت
  • کشت ارقام مقاوم به بیماری
  • جمع آوری تمام بقایای گیاهی

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفکیس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company