سوالات متداول سیاهک دروغی خرما

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری قارچ Graphiola phoenicis می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

روی نخل بیماری زا می باشد

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

برگ را مورد حمله قرار می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

در ابتدای بیماری جوش های زرد رنگ، در دو سمت برگ و اطراف سنبله تشکیل می شود. این جوش ها در زیر اپیدرم شکل می گیرد و در ادامه روند بیماری روی برگ های آلوده تعداد فراوانی نقاط قهوه ای یا مشکی ایجاد می شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

عامل بیماری دربرگ های آلوده باقی مانده ی روی درخت زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

رطوبت بسیاربالا مسبب توسعه بیماری می شود

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • استفاده از آبیاری قطره ای و کاهش رطوبت باغ
  • هرس برگ های آلوده و سوزاندن آنها
  • استفاده از ارقام مقاوم

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار بلافاصله بعد از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در اواخر زمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار در بهار قبل از باز شدن غلاف گل آذین

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company