سوالات متداول پوسیدگی قهوه ای مرکبات

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ مولد بیماری پوسیدگی قهوه ای مرکبات، همان گونه های قارچ فیتوفتورا (Phytophthora citrophthora)، مولد پوسیدگی طوقه (گموز) و ریشه مرکبات هستند که در اغلب باغ های مرکبات وجود دارد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

مرکبات

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

میوه

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

یک طرف میوه به رنگ قهوه ای روشن تا قهوه ای درمی آید. عفونت گسترش یافته و پوست آلوده، چرمی و سفت می شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری روی ریشه و طوقه های آلوده اطراف خاک صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

بروز بیماری، انتشار و اپیدمی آن، به شرایط محیطی به ویژه دوره طولانی بارندگی و مه آلودگی بستگی دارد. پوسیدگی قهوه ای در حرارت 28-24 درجه سانتی گراد پس از 3 یا 4 روز و در دمای 10 درجه سانتی گراد پس از 10 روز در میوه ظاهر می شود

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • هرس درختان از ارتفاع حداقل 45 سانتی متر از سطح خاک در اسفند ماه به منظور جلوگیری از تماس مستقیم شاخه و میوه با خاک
  • یجاد زهکشی مناسب و با عمق حداقل 70 سانتی متر در باغ
  • مدیریت علف های هرز باغ های مرکبات و جلوگیری از رشد پوشش گیاهی زیر درختان
  • جمع آوری میوه های پوسیده و آلوده و مدفون نمودن آنها در عمق 50 سانتی متری خاک

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی درختان با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار قبل یا بلافاصله بعد از اولین بارندگی پاییزی با پوشش کامل قارچ کش در سطح برگ، سرشاخه و میوه ها در ارتفاع حداقل 5/1-1 متر از سطح خاک
  • سم پاشی با بردفیکس 10 در هزار پس از هرس در زمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از برداشت محصول از شیوع بیماری در انبار جلوگیری می کند

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company