سوالات متداول آنتراکنوز مرکبات

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری قارچ Colletotvichum gloeosporioides می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

انواع مختلف درختان مرکبات مانند پرتقال، نارنگی، لیموترش به این بیماری آلوده می شوند ولی آلودگی در درختان لیموترش بیشتر است

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

بیماری به گل ها، برگ های جوان، سرشاخه ها و میوه ها حمله می کند

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

علائم بیماری به صورت زرد و خشک شدن برگ های انتهایی و ریزش اکثر یا تمامی آنها بروز پیدا می کند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل بیماری در برگ ها و سرشاخه ها زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

بارندگی وشبنم در انتشار بیماری نقش مهمی دارد. برای وقوع عفونت به حداقلی از دوره بارانی و خیسی اندام های درخت نیاز است

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

تقویت درختان مرکبات و جلوگیری ازضعف آنها بوسیله شخم زدن زمین باغ در پاییز، دادن کودهای شیمیایی حاوی نیتروژن و پتاسیم و کودهای دامی به میزان کافی به خاک، آبیاری کافی و به موقع باغ، دفع آفات و علف های هرز، هرس همه شاخه های خشکیده درخت و انهدام آنها در جلوگیری از پیدایش بیماری و کاهش خسارات آن موثرند

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی درختان با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 درهزاربعد از برداشت محصول و قبل از شروع باران های پاییزی
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از هرس درزمستان
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها و هنگام تشکیل میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company