سوالات متداول پیچیدگی برگ هلو

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ Taphrina defomans

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

بادام، هلو، شلیل، زردآلو

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

برگ ها و به ندرت میوه

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

اولین نشانه های بیماری در بهار به شکل لکه های زرد یا متمایل به قرمز روی برگ های درحال رشد بروز می کند

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل ،زمستان روی فلس جوانه ها، شاخه ها و سرشاخه های آلوده به سربرده و در بهار با بارش باران شسته شده و روی جوانه های برگ قرار می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

در اوایل نمو جوانه ها چنانچه هوا سرد و مرطوب باشد، بیماری توسعه پیدا می کند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • انتخاب پایه و پیوندک سالم و ارقام مقاوم
  • جمع آوری و انهدام شاخ و برگ های آلوده

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company