سوالات متداول شانکر سیتوسپورایی گیلاس

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل بیماری قارچ Leucostoma cincta می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

بیماری شانکر سیتوسپورایی باعث آسیب به بسیاری از درختان هسته دار از جمله گیلاس، آلو، زردآلو، هلو و آلبالو می شود

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

تنه وشاخه را مورد حمله می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

اولین نشانه های آلودگی شامل پژمردگی و خشکیدگی شاخه ها می باشد. مراحل اولیه بیماری شامل پیدایش فرورفتگی های سطحی و تیره روی تنه درخت می باشد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری در داخل شانکرها و شاخه های خشک شده صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 16 الی 26 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • جمع آوری بقایای آلوده
  • افزایش پتاسیم خاک
  • حفاظت درخت در مقابل سرما
  • جلوگیری از صدمات مکانیکی

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار هنگام تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • تراشیدن بافت های آلوده و رنگ کردن محل تراشیده شده و محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company