سوالات متداول شانکر باکتریایی گیلاس

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

عامل این بیماری باکتری Pseudomonas syringae می باشد

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

عامل بیماری شانکر باکتریایی گیلاس، علاوه بر گیلاس باعث آسیب به درختان آلبالو و آلو می شود

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

تمام قسمت های هوایی گیاه رامورد حمله قرار می دهد

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

نشانه های کلی این بیماری روی تنه و شاخه، شامل شانکرهای طولی همراه با خروج شیره می باشد

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

زمستان گذرانی عامل بیماری در اطراف شانکرها، جوانه های تخریب شده و سیستم آوندی درختان آلوده صورت می گیرد

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 13 الی 18 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • تقویت درختان و جلوگیری از استرس به گیاه
  • کاشت ارقام مقاوم
  • حفاظت گیاه در برابر سرما
  • هرس شاخه ها در ابتدای تابستان

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی با بردوفیکس توصیه می شود

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار پس از برداشت محصول
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس10 در هزار پس از هرس زمستانه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company