سوالات متداول شانکر باکتریایی

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

باکتری عامل بیماری Pseudomonas syringae pv.syringae است

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

گونه های گوناگون این باکتری روی درختان میوه هسته دار، مرکبات، گلابی، رز، بسیاری از گیاهان زینتی یک یا چند ساله، برخی از سبزی ها و غلات ایجاد آلودگی می کند

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

روی شاخه ها، تنه و گاه میوه ها

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

مهمترین علامت بیماری به صورت شانکر و تولید انگم (صمغ) روی شاخه ها، تنه و گاه میوه های آلوده است

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

این باکتری داخل شانکرهای فعال، جوانه ها و شاخه های آلوده یا سالم درختان زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

برگ ها هنگامیکه بسیار جوان بوده و هوا مرطوب و سرد و بارندگی با باد شدید توام باشد آلوده می شوند

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • حتی الامکان هرس درختان و قطع شاخه های خشکیده بعد از دوره یخبندان انجام شود.
  • در صورت قطور بودن محل هرس، برای جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا ، محل هرس با بردوفیکس رقیق نشده رنگ شود

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سم پاشی های چهارگانه دوره ای با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از تشکیل میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company