سوالات متداول لکه آجری بادام

- نام علمی عامل بیماری چیست ؟

قارچ عامل بیماری Polystigma amygdalinum نامیده می شود

 

- این بیماری روی کدام محصولات کشاورزی بیماری زا است ؟

قارچ های جنس Polystigma روی آلو و گوجه هم ایجاد لکه قرمز می کند

 

 - عامل بیماری چه قسمت هایی از گیاه را مورد حمله قرار می دهد ؟

برگ بادام

 

- بارزترین نشانه های بیماری چه مواردی هستند ؟

این بیماری روی برگ بادام نخست به صورت لکه هایی بی شکل به رنگ سبز متمایل به زرد ظاهر می شود

 

 - زمستان گذرانی عامل بیماری به چه صورتی است ؟

قارچ عامل بیماری در برگ های آلوده ریخته شده در زمین باغ زمستان گذرانی می کند

 

- مناسب ترین شرایط آب و هوایی برای توسعه بیماری به چه شکلی است ؟

از اوایل تا اواسط بهار در شرایط مرطوب و بارانی، اندام های رویشی قارچ به برگ ها انتقال پیدا کرده و آلودگی شروع می شود

 

 - کنترل زراعی بیماری به چه صورتی می باشد ؟

  • جمع آوری برگ های ریخته شده در سطح خاک و سوزاندن آنها در اواخر پاییز.
  • شخم زدن باغ قبل از بازشدن جوانه ها، خاک عمق زمین که عاری از عامل بیماری است را به سطح آورده و برگ های آلوده را دفن می کند

 

- برای مبارزه شیمیایی چه ماده ای را توصیه می کنید ؟

سمپاشی دوره ای چهارگانه با بردوفیکس

 

 - غلظت مناسب و نحوه استفاده از ماده توصیه شده به چه شکلی است ؟

  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار پس از ریزش 70 درصد برگ ها در پاییز
  • سم پاشی با بردوفیکس 10 در هزار قبل از تورم جوانه ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ ها
  • سم پاشی با بردوفیکس 5 در هزار بلافاصله بعد از تشکیل میوه

 

 - آیا این ماده شیمیایی تاثیر مخربی روی محصولات و یا سلامت جامعه دارد ؟

بردوفیکس جزو معدود سموم معدنی است که درکشاورزی ارگانیک توصیه می شود واثرسویی برانسان ومحیط زیست نداشته وبرخلاف سایرسموم رایج ،مواد باقیمانده ازتجزیه آن سازگار با محیط زیست است

 

تهیه شده توسط شرکت تحقیقاتی و تولیدی شیمیایی باغبان تاک ، Baghban tak company