فیلم های آموزشی

شرکت باغبان تاک هم راستا با فن آوری های جدید ارتباطات جهت آشنایی کشاورزان و مصرف کنندگان گرامی با کنترل بیماری های گیاهان، اقدام به تهیه فیلم های آموزشی درباره نحوه استفاده از بردوفیکس باغبان تاک و ترکیب بردو در باغ ها، گلخانه ها و منازل نموده است. در این فیلم ها به نحوه اختلاط و میزان استفاده از این محصولات پرداخته شده است. شرکت باغبان تاک این امکان را دارد تا در صورت نیاز مخاطبان و مصرف کنندگان محترم، این فیلم ها را در اختیار آن ها قرار دهد.

https://www.aparat.com/baghbantak