زنگ لوبیا

Bean rust

بیماری گیاهی زنگ لوبیا در مناطقی که دارای رطوبت بالایی هستند شدت بیشتری داشته و علاوه بر لوبیا روی گونه های دیگری از گیاهان خانواده باقلاییان نیز ایجاد آلودگی می کند.

علائم بیماری زنگ لوبیا:

نشانه های اولیه به صورت لکه های کوچک، کمی برجسته و مایل به سفید ظاهر می شود. با گذشت چند روز از شروع روند آلودگی جوش ها به رنگ قهوه ای یا قرمز همراه با هاله ای کم رنگ روی برگ، غلاف و ساقه بوته به وجود می آید. ممکن است در نوک جوش های برآمده روی برگ های نازک، سوراخ ریزی نیز ایجاد شود. در مواقعی که شدت بیماری گیاهی زنگ لوبیا بالا باشد می توان بد شکل شدن گیاه را قبل از رسیدن غلاف مشاهده نمود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی زنگ لوبیا:

بیماری گیاهی زنگ لوبیا توسط قارچ Uromyces appendiculatus ایجاد می شود. مهم ترین زمان برای بیماری زایی این قارچ قبل یا هنگام گلدهی بوته ها می باشد. شرایط آب و هوایی نیمه مرطوب و محدوده دمای 19 الی 25 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد اصلی ترین نقش را در جابجایی اندام های تکثیری قارچ دارا می باشد. زمستان گذرانی این قارچ در داخل بقایای آلوده گیاهی انجام می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری زنگ لوبیا:

  • افزایش فاصله بین بوته ها و ردیف ها
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • تناوب با محصولات زراعی غیر میزبان
  • حذف بقایای آلوده گیاهی پس از برداشت
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

-  ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی