لکه برگی آسکوچیتایی لوبیا

Bean ascochyta leaf spot

بیماری گیاهی لکه برگی آسکوچیتای لوبیا دارای اسامی دیگری از جمله بلایت آسکوچیتایی و بیماری لکه خال دار لوبیا می باشد. این بیماری می تواند تمام قسمت های هوایی بوته لوبیا را تحت تاثیر قرار دهد. عامل این بیماری علاوه بر لوبیا باعث آسیب به محصولاتی از جمله نخود، سویا، بامجان، گوجه فرنگی و چغندر قند می شود.

علائم بیماری لکه برگی آسکوچیتایی لوبیا:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی آسکوچیتای لوبیا روی برگ به شکل لکه های مدور، قهوه ای یا خاکستری، همراه با هاله ای زرد رنگ به قطر تقریبی 1 الی 10 میلی متر می باشد. با توسعه آلودگی مرکز این لکه ها در مقایسه با بافت اطرافشان رنگ تیره تری پیدا می کنند. علاوه بر این زخم های خاکستری تیره یا سیاه ممکن است روی ساقه، گره و غلاف ظاهر شده و باعث مرگ گیاه شوند. همزمان با ورود قارچ به بافت های آوندی گیاه بیماری در تمام قسمت های بوته انتشار یافته که در نتیجه آن برگ و غلاف از شاخه می افتد. شکل گیری آلودگی روی غلاف باعث آسیب مستقیم به کیفیت دانه و تیره شدن آن ها می شود. در بعضی مواقع می توان هاله کمرنگی نیز در اطراف بافت مردگی های روی دانه مشاهده نمود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی آسکوچیتایی لوبیا:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی آسکوچیتای لوبیا، قارچ Phoma exigua است. این قارچ می تواند در داخل بقایای گیاهی و روی بذور آلوده زمستان گذرانی کند. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 22 الی 28 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. رعایت بهداشت زراعی بعد از برداشت محصول می تواند در کنترل هر چه بهتر بیماری موثر باشد. باران و باد نقش فراوانی در توسعه عامل بیماری دارند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی آسکوچیتایی لوبیا:

  • تناوب زراعی 2 الی 3 ساله با محصولات غیر مزبان از جمله غلات و ذرت
  • استفاده از ارقام مقاوم و بذور عاری از بیماری
  • جمع آوری و انهدام علف های هرز
  • افزایش فاصه بین ردیف ها و بوته ها
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی