لکه زاویه ای برگ لوبیا

Bean angular leaf spot

بیماری گیاهی لکه زاویه ای برگ لوبیا، به طور غالب قسمت های هوایی گیاه به خصوص برگ و غلاف بوته را مورد حمله قرار می دهد. عامل این بیماری علاوه بر لوبیا باعث آسیب به گیاهان دیگری از جمله بامیه و حبوبات دیگر می شود.

علائم بیماری لکه زاویه ای برگ لوبیا:

علائم بیماری به صورت کلی بعد از گلدهی یا قبل از رسیدن محصول مشاهده می شود. زخم های برگی در ابتدا به صورت لکه های نامنظم خاکستری یا قهوه ای ظاهر می شوند که ممکن است در اطراف آن هاله بسیار کمرنگی مشاهده شود. بعد از چند روز لکه ها بافت مرده، زاویه دار و به قطر تقریبی 15 میلی متر می شوند. با پیشرفت بیماری لکه های عامل بیماری بزرگتر شده و با به هم پیوستن زخم ها نشانه های رنگ پریدگی، بافت مردگی و افتادن برگ های جوان مشاهده می شود. در بعضی مواقع بافت قارچی خاکستری در سطح پایینی برگ تشکیل می شود. در بعضی مواقع مرکز بافت های مرده سطح برگ نیز سوراخ می شوند. نشانه های بیماری گیاهی لکه زاویه ای برگ لوبیا روی غلاف نیز شامل زخم های قهوه ای یا آجری رنگ می باشد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه زاویه ای برگ لوبیا:

عامل بیماری گیاهی لکه زاویه ای برگ لوبیا، قارچ Phaeoisariopsis griseola است. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 20 الی 26 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی عامل این بیماری روی بقایای گیاهی آلوده و علف های هرز است. عوامل تکثیری این قارچ توسط باد یا ذرات باران جابجا می شوند. بافت مردگی ساقه و برگ و ریزش برگ ها باعث پر شدن ناقص غلاف های لوبیا و کاهش کیفیت بذور می شود.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری لکه زاویه ای برگ لوبیا:

  • کشت ارقام مقاوم به بیماری
  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهان غیر میزبان
  • جمع آوری و حدف بقایای گیاهی بعد از برداشت محصول
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

-   ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

-   ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

-   سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

-   سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

-   سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی