آنتراکنوز لوبیا

Bean anthracnose

بیماری گیاهی آنتراکنوز روی بسیاری از محصولات کشاورزی ایجاد آلودگی می نماید. عامل بیماری آنتراکنوز لوبیا علاوه بر این محصول روی گیاهان مختلفی از جمله فلفل دلمه، سویا، عدس، نخود، باقلا و ماش نیز بیماری زا می باشد.

علائم بیماری آنتراکنوز لوبیا:

این بیماری تمام قسمت های هوایی گیاه شامل برگ، دمبرگ و غلاف را مورد حمله قرار می دهد. علائم آلودگی به طور غالب روی غلاف لوبیا قابل مشاهده است. بیماری گیاهی آنتراکنوز لوبیا باعث تغییر رنگ قسمت هایی از برگ و تیره شدن رگبرگ اصلی می شود. زخم های به وجود آمده روی ساقه گرد یا نامنظم، کشیده و آجری رنگ هستند که در صورت افزایش بیماری باعث شکستگی ساقه می شود. نشانه های آلودگی روی غلاف به شکل زخم های فرورفته، آفتاب سوخته و خرمایی هستند که به مرور حلقه ای تیره و کمی برآمده به دور زخم ها شکل می گیرد. در صورتی که آلودگی در مراحل اولیه رشد شدید باشد، باعث چروکیدگی و خشک شدن غلاف می شود. در شرایط مرطوب قسمت مرکزی لکه های به وجود آمده روی غلاف رنگ روشنی به خود گرفته و شیره قارچی خارج می شود. بذور آلوده اغلب بد رنگ شده و دارای زخم های تیره رنگ می شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز لوبیا:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز لوبیا، قارچ Colletotricaum lindemuthianum است. جابجایی این قارچ از طریق بذر، حیوانات، آبیاری و وزش باد صورت می گیرد. این قارچ روی بقایای به جای مانده از کشت قبل، بذور آلوده، روی گیاهان میزبان دیگر و علف های هرز میزبان بیماری زمستان گذرانی می کند. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 16 الی 24 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز لوبیا:

  • کاشت ارقام مقاوم و بذور عاری از بیماری
  • تناوب زراعی دو الی سه ساله با محصولات غیر میزبان از جمله ذرت و غلات
  • استفاده از آبیاری خطی یا قطره ای
  • شخم زمین بلافاصله بعد از برداشت محصول
  • نابودی کامل علف های هرز
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار قبل از گلدهی

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار بعد از گلدهی