پوسیدگی آبدار سیب زمینی

Potato watery rot

بیماری گیاهی پوسیدگی آبدار سیب زمینی، توسط گونه های مختلف از یک قارچ خاکزی ایجاد می شود. نشانه های بارز بیماری تنها روی غده های سیب زمینی قابل مشاهده است. دمای بالا در زمان برداشت محصول و تهویه پایین در داخل انبار، باعث توسعه بیماری می گردد. عامل این بیماری گیاهی علاوه بر سیب زمینی باعث آسیب به محصولات دیگری از جمله ذرت، سویا و گندم می شود.

علائم بیماری پوسیدگی آبدار سیب زمینی:

علائم ابتدایی بیماری گیاهی پوسیدگی آبدار سیب زمینی روی سطح غده های آسیب دیده به شکل بافت های رنگ پریده، خاکستری و آبسوخته می باشد. با گسترش آلودگی روی غده، زخم ها سطحی و برنزی رنگ می شوند. با توسعه بیماری در داخل غده های آلوده، بافت سیب زمینی تیره، اسفنجی و پوک می شود. در اطراف بافت های آلوده حاشیه ای تیره شکل می گیرد که باعث جداسازی بافت آلوده از قسمت سالم می گردد. با فشردن سیب زمینی های آلوده، مایع کرم رنگ از قسمت های آلوده خارج می شود. غده های آلوده بویی شبیه به بوی الکل یا ماهی از خود متصاعد می کنند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی آبدار سیب زمینی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی آبدار سیب زمینی گونه های مختلف از قارچ Pythium می باشد. صدمه های مکانیکی بهترین مسیر را برای ورود عامل بیماری زا به غده فراهم می کند. به طور کلی اکثر گونه های سیب زمینی نسبت به این بیماری حساس هستند. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 25 الی 30 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی آبدار سیب زمینی:

  • تناوب زراعی سه الی چهار ساله با گیاهان زراعی غیر میزبان
  • جمع آوری غده های آلوده بعد از برداشت
  • نگهداری غده ها در انبارهای دارای تهویه و دمای پایین
  • تعویق در برداشت محصول برای ضخیم تر شدن پوست
  • برداشت محصول در شرایط خنک و خشک
  • جلوگیری از صدمات مکانیکی در زمان برداشت
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی غده ها قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 5 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در زمانی که ارتفاع بوته ها 10-15 سانتی متر هستند

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت