بادزدگی سیب زمینی

Potato late blight

بیماری گیاهی سفیدک دروغی، بلایت دیررس یا بادزدگی سیب زمینی یکی از مهم ترین و مخرب ترین بیماری های قارچی در جهان محسوب می شود. این قارچ باعث آلودگی غده های سیب زمینی و بافت سبز گیاه می شود. این قارچ بعد از برداشت نیز باعث کاهش کیفیت غده می شود. عامل این بیماری باعث آسیب به بوته های سیب زمینی و گوجه فرنگی می شود.

علائم بیماری بادزدگی سیب زمینی:

علائم بیماری گیاهی بادزدگی سیب زمینی روی سطح بالایی برگ شامل زخم های نامنظم، قهوه ای رنگ، آب سوخته و همراه با هاله ای زرد رنگ می باشد. در مواقعی که رطوبت هوا بالا باشد، روی سطح پایینی برگ های آلوده بافت کرکی و سفید تشکیل می شود. با توسعه آلودگی و خشک شدن برگ، زخم ها تیره شده و بافت برگی از هم می پاشد. نشانه های بیماری روی ساقه، شامل زخم های قهوه ای و آب سوخته می باشد. به طور معمول تیره شدن ساقه از قسمت نوک گیاه آغاز می شود و به طور ناگهانی باعث خشک شدن کل بوته می گردد. ساقه های آلوده به راحتی از محل زخم شکسته می شوند. مراحل اولیه آلودگی روی سطح غده به صورت لکه های پراکنده، بافت چوب پنبه ای و قهوه ای می باشد. با ادامه روند بیماری روی غده، زخم های قهوه ای یا آجری رنگ روی سیب زمینی گسترده می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بادزدگی سیب زمینی:

عامل بیماری گیاهی بادزدگی سیب زمینی، قارچ Phytophthora infestans می باشد.شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 15 الی 21 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. زمستان گذرانی این قارچ برای مدت چندین ماه تا چندین سال روی غده های آلوده صورت می گیرد. غده های آلوده مهم ترین منبع برای آغاز آلودگی در کشت بعدی محسوب می شود. باد، باران، آبیاری بارانی و تجهیزات کشاورزی باعث انتقال عامل بیماری می شوند.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری بادزدگی سیب زمینی:

  • استفاده از ارقام مقاوم و بذور عاری از بیماری
  • حذف علف های هرز میزبان بیماری
  • جمع آوری تمام غده های آلوده بعد از برداشت
  • خاک دهی مناسب در پای بوته (حداقل 18 سانتی متر بالاتر از بذر)
  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • کاهش مصرف کودهای ازته
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی غده ها قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 5 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در زمانی که ارتفاع بوته ها 10-15 سانتی متر هستند

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت