سفیدک سطحی سیب زمینی

Potato powdery mildew

بیماری گیاهی سفیدک پودری یا سفیدک سطحی روی بسیاری از محصولات کشاورزی بیماری زا است. قارچ عامل سفیدک سطحی سیب زمینی، تنها باعث آسیب به این محصول می شود و روی گیاهان دیگر تاثیری ندارد. این بیماری در برابر دیگر بیماری های سیب زمینی از اهمیت پایین تری برخوردار است.

علائم بیماری سفیدک سطحی سیب زمینی:

در مراحل ابتدایی بیماری گیاهی سفیدک سطحی سیب زمینی لکه های قهوه ای و پراکنده روی برگ، ساقه و جوانه های برگی تشکیل می شود. به مرور لکه ها گسترش یافته و بافت های آبسوخته و تیره را ایجاد می کند. با توسعه آلودگی روی برگ و ساقه های آلوده، بافت های سفید و خاکستری تشکیل می شود. در نهایت قسمت های آلوده، به رنگ سیاه در آمده و از گیاه جدا می شوند. بیشترین علائم بیماری روی برگ های پایینی و قسمت های پایینی ساقه قابل مشاهده است. در مواقعی که شدت بیماری بالا باشد، بافت پودری سفید رنگی در زیر برگ و دمبرگ ها نیز گسترش می یابد. گاهی مواقع بین بافت های سفید قارچ نقاط کوچک سیاه رنگ تشکیل می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک سطحی سیب زمینی:

عامل بیماری گیاهی سفیدک سطحی سیب زمینی، قارچ Erysiphe cichoracearum می باشد.باد باعث جابجایی این قارچ می شود. رشد این قارچ تنها روی میزبان زنده صورت می گیرد. رطوبت بالا، تراکم بوته ها و نور کم باعث رشد فراوان قارچ می شود. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 19 الی 24 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک سطحی سیب زمینی:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از ارقام زودرس و کاشت زود هنگام محصول
  • تناوب زراعی با دیگر محصولات زراعی غیر میزبان
  • سم پاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی غده ها قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 5 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در زمانی که ارتفاع بوته ها 10-15 سانتی متر هستند

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت