پوسیدگی حلقوی سیب زمینی

Potato ring rot

بیماری گیاهی پوسیدگی حلقوی، یکی از بیماریهای مخرب سیب زمینی در نواحی معتدل است. این بیماری از طریق بذور آلوده منتقل می شود. نشانه های این بیماری دارای شباهت های زیادی با بیماری پوسیدگی قهوه ای سیب زمینی می باشد. عامل این بیماری تنها باعث آسیب به سیب زمینی می شود.

علائم بیماری پوسیدگی حلقوی سیب زمینی:

این بیماری گیاهی باعث مسدود شدن بافت های آوندی بوته در طول رشد بوته میشود. علائم بیماری گیاهی پوسیدگی حلقوی سیب زمینی روی قسمت های هوایی بوته شامل پیچیده شدن لبه برگ به سمت بالا، پژمردگی برگ های پایینی، رنگ پریدگی بین رگبرگ ها و زرد شدن عمومی پهنک برگ می باشد. در مراحل اولیه آلودگی، بوته های آلوده در طول شب به حالت طبیعی خود باز می گردند. با برش عرضی از قسمت های پایینی بوته، شیرابه ای سفید از محل برش خارج می شود. این بیماری باعث تشکیل بخش های تیره و ترک خورده روی سطح غده های آلوده می شود. با برش غده های آلوده می توان تغییر رنگ حلقه ای شکل را در داخل غده مشاهده نمود. با فشردن غده، شیرابه ای کرم رنگ و لزجی از محل بافت های آوندی خارج می گردد. در ادامه روند آلودگی بافت داخلی غده از بین رفته و چوب پنبه ای می شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی حلقوی سیب زمینی:

عامل این بیماری، باکتری Clavibacter michiganensis می باشد. شرایط آب و هوایی مرطوب و محدوده دمای 24 الی 32 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. این باکتری دوام کمی در خاک داشته ولی ممکن است از طریق صدمات مکانیکی، حشرات و ادوات کشاورزی منتقل شود. غده های آلوده باقی مانده در خاک و انبار منبع اصلی زمستان گذرانی این باکتری می باشد.

راه های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی حلقوی سیب زمینی:

  • کاشت غدد عاری از بیماری
  • کاشت غدد بذری به صورت کامل
  • حفاظت گیاه و غده در برابر صدمات مکانیکی
  • مبارزه با آفات سیب زمینی مثل سوسک کلورادو و شته سبز
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی غده ها قبل از کاشت با نسبت 5 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 5 در هزار

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ ها

- سم پاشی با نسبت 5 در هزار در زمانی که ارتفاع بوته ها 10-15 سانتی متر هستند

- تکرار سم پاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل دو هفته یک بار تا زمان برداشت