سفیدک حقیقی توتون

Tobacco Powdery Mildew

بیماری گیاهی سفیدک پودری یا حقیقی هر ساله به مزارع توتون آسیب فراوانی می‌رساند. زمین‌هایی که رو به آفتاب هستند مقاومت بیشتری در برابر این بیماری دارند. عامل این بیماری  به گیاهانی از جمله خیار، طالبی و کدو نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری سفیدک حقیقی توتون:

 علائم بیماری گیاهی سفیدک حقیقی توتون در ابتدا روی برگ های پایینی بوته قابل مشاهده است. در مراحل ابتدایی آلودگی، لایه نازکی با بافت نمدی سفید یا خاکستری رنگ روی سطح بالایی برگ تشکیل می‌شود. با گسترش آلودگی روی سطح برگ، لکه‌های قهوه‌ای‌رنگی  به‌صورت نامنظم روی برگ تشکیل و باعث از بین رفتن برگ می‌شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک حقیقی توتون:

عامل بیماری گیاهی سفیدک حقیقی توتون قارچ Erysiphe Cichoracearum است. زمستان‌گذرانی عامل بیماری بیش از یک سال روی بقایای گیاهی و میزبان‌های دیگر صورت می‌گیرد. عامل بیماری از طریق باد و آبیاری بارانی منتقل می‌شود. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 21 تا 25 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک حقیقی توتون:

  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • کاشت زودتر از موعد گیاه
  • حذف علف‌های هرز
  • اجتناب از کشت مجاور با گیاهان خانواده بادمجانیان
  • استفاده از ارقام مقاومت تر
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ‌های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام مشاهده علائم اولیه با نسبت 5 در هزار

- در صورت وجود آلودگی تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فاصله دو هفته یک بار