لکه برگی توتون

Tobacco Leaf Spot

بیماری گیاهی لکه برگی یا لکه برگی چشم قورباغه‌ای توتون، یکی از بیماری‌های شایع این گیاه است. این قارچ هم در داخل گلخانه و هم در مزرعه باعث آلودگی توتون می‌شود. این بیماری به گیاهانی از جمله گوجه فرنگی، بادمجان و تاجریزی نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری لکه برگی توتون:

نشانه‌های بیماری گیاهی لکه برگی توتون در ابتدا روی برگ‌های پایینی و مسن بوته قابل مشاهده است. علائم بیماری به شکل لکه های دایره ای کوچکتر از یک سانتی‌متر و در مرکز به رنگ بژ روشن است. قسمت بیرونی نقاط آلوده دارای رنگی تیره تر، همراه با هاله ای رنگ پریده است. روی بخش‌های آلوده، نقاط سیاه رنگ کوچکی دیده می‌شود. علائم بیماری و نقاط سیاه روی برگ‌های کامل بزرگ و تیره تر است. شکل ظاهری این لکه‌ها شبیه چشم قورباغه است. در مراحل پایانی بیماری، برگ‌های آلوده خشک می‌شوند و می‌ریزند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی توتون:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی توتون قارچ Cercospora Nicotinae است. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی و میزبان‌های دیگر از جمله گیاهان خانواده تاجریزی صورت می‌پذیرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 18 تا 27 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی توتون:

  • جمع‌آوری بقایای گیاهی و سوزاندن آنها
  • تناوب زراعی با گیاهان غیرمیزبان
  • جمع آوری تمامی علف‌های هرز
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی برگ های ابتدایی با نسبت 5 در هزار

- سمپاشی بوته هنگام مشاهده علائم اولیه با نسبت 5 در هزار

- در صورت مشاهده آلودگی تکرار سمپاشی با نسبت 5 در هزار با فواصل ده روزه تا قبل از برداشت