سفیدک داخلی اسفناج

Spinach Downy Mildew

بیماری گیاهی سفیدک داخلی یا کپک آبی اسفناج مخرب ترین بیماری این محصول است. عامل این بیماری تنها باعث آسیب به اسفناج می‌شود و روی دیگر محصولات تاثیری نمی‌گذارد.

علائم بیماری سفیدک داخلی اسفناج:

علائم اولیه آلودگی روی برگ‌ها به شکل لکه‌های نامنظم، رنگ پریده و زرد روشن است. این علائم روی برگ‌ ها در تمام سنین رشد دیده می شود. در ادامه آلودگی، لکه ها گسترش می‌یابد و برنزی رنگ و خشک می‌شود. با دقت بیشتر می‌توان روی سطح زیرین برگ‌های آلوده، توده قارچی بنفش یا خاکستری رنگ مشاهده کرد. در مواقعی که شدت بیماری بالاست، برگ‌ها پیچیده و از حالت طبیعی خارج می‌شوند.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک داخلی اسفناج:

عامل بیماری گیاهی سفیدک داخلی اسفناج، قارچ Peronospora Farinosa است. آب و هوای بسیار مرطوب و محدوده دمایی 18 تا 20 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. جابجایی عامل بیماری از طریق باد، باران و آبیاری بارانی صورت می‌ گیرد. زمستان گذرانی عامل بیماری در بقایای گیاهی داخل خاک صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک داخلی اسفناج:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • کاهش رطوبت اطراف گیاه
  • کاهش تراکم گیاهان در مزرعه
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و باز شدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار