آنتراکنوز اسفناج

Spinach Anthracnose

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز اسفناج به گیاهان مختلفی از جمله نخود، لوبیا، ترب‌سفید، توت‌فرنگی، زیره و گیاه دارویی پریوش نیز آسیب می‌رساند.

علائم بیماری آنتراکنوز اسفناج:

نشانه‌های اولیه بیماری گیاهی آنتراکنوز اسفناج روی دو طرف برگ‌های اسفناج به شکل لکه های گرد، کوچک و آب‌سوخته قابل مشاهده است. در ادامه بیماری لکه‌ها گسترش می‌یابد و بافت کاغذی پیدا می‌کند و به رنگ قهوه‌ای یا برنزی درمی‌آید. آلودگی‌های شدید باعث سوختگی کامل و از بین‌ رفتن برگ‌ها می‌شود. ویژگی بارز این بیماری دیده شدن نقاط بسیار ریز سیاه رنگ در وسط لکه‌ های برگی است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی آنتراکنوز اسفناج:

عامل بیماری گیاهی آنتراکنوز اسفناج، قارچ Colletotrichum Dematium است. آب و هوای بسیار مرطوب و محدوده دمایی 22 تا 27 درجه سانتیگراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باران و آبیاری بارانی باعث انتقال عامل بیماری می شود. عامل بیماری روی بقایای گیاهی سطح خاک زمستان گذرانی می‌ کند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری آنتراکنوز اسفناج:

  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • کاهش رطوبت اطراف گیاه از طریق افزایش زه کش خاک
  • کاشت بذور عاری از بیماری
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه‌زنی و باز شدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار