بلایت برگی جعفری

 

Parsley Leaf Blight

این قارچ باعث آلودگی محصولاتی همچون هویج، کرفس، جعفری و زیره می‌شود. بیماری گیاهی بلایت‌ برگی جعفری در تمام مراحل رشد، آلودگی این محصول را در پی دارد.

علائم بیماری بلایت برگی جعفری:

علائم بیماری گیاهی بلایت برگی جعفری روی برگ‌ها به شکل زخم هایی به رنگ قهوه‌ای تیره، همراه با حاشیه‌ای رنگ پریده است. در ادامه بیماری زخم‌ها گسترش می‌یابد و باعث از بین‌رفتن برگ و دمبرگ می‌شود. از نشانه‌های دیگر این بیماری می‌توان به بافت مردگی یا تیرگی قسمت‌های بالایی طوقه اشاره کرد. آلودگی گیاهچه‌ها در مراحل ابتدایی رشد باعث مرگ ناگهانی یا بوته میری این محصول می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی بلایت برگی جعفری:

عامل بیماری گیاهی بلایت برگی جعفری، قارچ Alternaria Petroselini است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 26 تا 30 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. عامل بیماری علاوه بر بذور آلوده از طریق باد، باران و ادوات کشاورزی نیز منتقل می‌شود. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی داخل خاک صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری بلایت برگی جعفری:

  • کاشت بذور سالم و عاری از بیماری
  • اجتناب از آبیاری بارانی
  • جمع آوری و انهدام بقایای گیاهی
  • تناوب زراعی دو الی چهارساله با گیاهان غیرمیزبان
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته یک بار