سفیدک پودری گل کلم

Cauliflower Powdery Mildew

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری یا سفیدک سطحی گل کلم به سبزیجات مختلفی همچون کلم‌برگ، کلم بروکلی، ترب و شلغم آسیب می رساند.

علائم بیماری سفیدک پودری گل کلم:

بیماری گیاهی سفیدک پودری گل کلم در ابتدا باعث ایجاد بافت‌های سفید و کوچک روی هر دو سمت برگ‌ها می‌شود و بافت‌های این نواحی به رنگ بنفش درمی‌آیند. نشانه‌های ثانویه بیماری به صورت تشکیل لایه پودری سفیدرنگ روی برگ‌ها، ساقه و حتی میوه اصلی است. این بیماری در نهایت بافت‌های مختلف گیاه را از بین می‌برد. برگ‌های آلوده نیز زرد  و از گیاه جدا می‌شوند. آلودگی گیاه در مراحل ابتدایی رشد باعث تغییر حالت برگ‌های جوان می‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری گل کلم:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری گل کلم، قارچ Erysiphe Cruciferarum است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 22 الی 27 درجه سانتی‌گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. باد تاثیر فراوانی در انتقال عامل بیماری دارد. زمستان‌گذرانی عامل بیماری نیز در داخل بقایای گیاهی سطح خاک یا میزبان‌های دیگر صورت می‌گیرد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری گل کلم:

  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • تناوب زراعی سه ساله با محصولات غیرمیزبان
  • جمع آوری تمامی بقایای گیاهی بعد از برداشت
  • حذف علف‌های هرز
  • کاهش استفاده از کودهای حاوی نیتروژن
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام رشد و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته در میان