سفیدک داخلی کدو

Squash Downy Mildew

بیماری گیاهی سفیدک داخلی یا سفیدک کرکی به محصولات جالیزی از جمله طالبی، هندوانه، خیار، کدو و کدو تنبل آسیب می رساند. علائم بیماری در ابتدا روی برگ های مسن بوته دیده می‌شود.

علائم بیماری سفیدک داخلی کدو:

به طور معمول نشانه‌های بیماری روی بوته ها، در زمان رشد میوه پدید می آید. علائم اولیه بیماری گیاهی سفیدک داخلی کدو روی سطح بالایی برگ شامل نقاط ریز، پراکنده و زرد رنگ است. با ادامه بیماری لکه ها کمی بزرگتر شده، به رنگ زرد و قهوه‌ای درآمده و حاشیه ای نامنظم در اطراف شان شکل می گیرد. نشانه های بیماری روی سطح پایینی برگ به صورت پوشش خاکستری یا ارغوانی رنگ از بافت قارچی دیده می‌شود. این بیماری باعث ریزش برگ، عقب ماندن از رشد و کوتوله ماندن گیاه می شود و مستقیماً تاثیری روی میوه ندارد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک داخلی کدو:

عامل بیماری گیاهی سفیدک داخلی کدو، قارچ Pseudoperonospora Cubensis است. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 17 تا 21 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد. عامل بیماری در داخل بقایای گیاهی و یا روی علف‌های هرز میزبان بیماری زمستان گذرانی می‌کند. باد و آبیاری بارانی باعث انتقال و جابجایی عامل بیماری به مناطق عاری از بیماری می‌شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک داخلی کدو:

  • اجتناب از کشت متراکم بوته‌ها
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • کشت زود هنگام بذور
  • اجتناب از مصرف بیش از اندازه کودهای دارای نیتروژن
  • حذف علف‌های هرز میزبان بیماری
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام رشد و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در صورت وجود آلودگی و تکرار آن با فاصله دو هفته در میان