سفیدک پودری کدو

Pumpkin Powdery Mildew

بیماری گیاهی سفیدک پودری یا سفیدک حقیقی به همه محصولات جالیزی از جمله فلفل، هندوانه، طالبی، کدو، خیار و گیاهان دیگری همچون آفتاب گردان، لوبیا، نخود، گل همیشه بهار و گل آهار آسیب می‌رساند.

علائم بیماری سفیدک پودری کدو:

علائم اولیه بیماری روی ساقه، دمبرگ و برگ به صورت لکه های زرد و رنگ پریده قابل مشاهده است. این علائم روی دو طرف سطح برگ شکل می‌گیرد و با گسترش  آلودگی و بزرگتر شدن اندازه لکه ها روی قسمت‌های آلوده ظاهری پودری پیدا می‌کند. برگ ها با گسترش بافت پودری و سفید رنگ روی سطح بالایی آن ها به تدریج زرد، قهوه‌ای و نازک می شوند. قسمت‌های آلوده از رشد باز می‌مانند و ظاهرشان از حالت طبیعی خارج می‌شود. میوه به طور مستقیم تحت تاثیر این بیماری قرار نمی‌گیرد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی سفیدک پودری کدو:

عامل بیماری گیاهی سفیدک پودری کدو، قارچ Podosphaera Xantii است. باد نقش فراوانی در جابجایی عامل بیماری روی بوته های سالم دارد. زمستان گذرانی عامل بیماری روی میزبان های دیگر یا علف‌های هرز صورت می گیرد. آب و هوای مرطوب و محدوده دمایی 23 الی 27 درجه سانتی گراد تاثیر زیادی در رشد عامل بیماری دارد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری سفیدک پودری کدو:

  • جمع‌آوری علف‌های هرز میزبان بیماری
  • کاهش تراکم بین بوته‌ها و افزایش تهویه
  • کاشت ارقام مقاوم به بیماری
  • تناوب زراعی دو ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذر قبل از کاشت با نسبت 10 در هزار

- ضدعفونی خاک بلافاصله بعد از کاشت با نسبت 10 در هزار

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار در هنگام بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با نسبت 5 در هزار هنگام تشکیل میوه‌های اولیه

- در صورت مشاهده علائم بیماری، سمپاشی با نسبت 5 در هزار در فواصل ده روزه تا برداشت