لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی

Septoria Leaf Spot

عامل قارچی لکه برگی سپتوریای گوجه فرنگی روی گیاهان مختلفی از جمله سیب زمینی، بادمجان، کدو، فلفل، گندم، جو و درختانی همچون تبریزی مشاهده می شود.

علائم بیماری لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی:

به طور معمول علائم بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریای گوجه فرنگی روی سطح پایینی برگ‌های مسن بوته بیشتر قابل مشاهده است. نشانه های بیماری روی برگ ها، به صورت لکه های گرد، آب سوخته، قطر تقریبی سه الی شش میلی‌متر، با مرکز خاکستری و هاله زرد می باشد. در بعضی مواقع در وسط این لکه ها نقاط سیاه رنگ تشکیل میشود. وجود نقاط ریز، پراکنده و سیاه رنگ در مرکز این لکه ها وجه تمایز این بیماری با بیماری لکه موجی گوجه فرنگی است. علائم لکه‌ها بر روی ساقه، دمبرگ و کاسبرگ در مقایسه با لکه‌های روی برگ‌ به طور معمول بسیار کوچک تر و تیره‌ تر هستند. آلودگی میوه‌های گوجه فرنگی به‌ ندرت اتفاق می‌افتد.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی سپتوریای گوجه فرنگی، قارچ Septoria Lycopersici است. زمستان گذرانی عامل بیماری روی بقایای گیاهی و علف های هرز صورت می گیرد. مناسب ترین شرایط برای گسترش بیماری دمای 16 تا 26 درجه سانتی‌گراد و شرایط محیطی مرطوب می باشد. این قارچ در تمام مراحل رشد به گوجه فرنگی حمله می کند، ولی سرعت توسعه بیماری در پایان مراحل رشد بوته ها بسیار بالاست. این بیماری علاوه بر کاهش حجم برگ و کاهش محصول باعث آفتاب سوختگی میوه های در حال رشد نیز می گردد.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی سپتوریایی گوجه فرنگی:

  • تناوب یک تا دو ساله با گیاهان غیرمیزبان
  • افزایش فاصله ردیف‌ها و بوته‌ها
  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از آبیاری قطره‌ای
  • جمع آوری بقایای گیاهی و علف‌های هرز
  • استفاده از پوشش‌های کاغذی بر روی سطح خاک
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار