لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی

Tomato Gray Leaf Spot

عامل بیماری گیاهی لکه برگی خاکستری علاوه بر گوجه فرنگی روی دیگر محصولات از جمله سیب زمینی، فلفل سبز، پیاز، ذرت، اسفناج، تربچه، کلم، نخود، گندم، جو، برنج، سورگوم، سیر و کتان توانایی بیماری زایی دارد.

علائم بیماری لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی:

علائم بیماری گیاهی لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی روی برگ‌ها و ساقه قابل مشاهده هستند. به طور کلی علائم اولیه بیماری روی برگ ها، به شکل لکه های پراکنده، کم رنگ و به اندازه حدود دو میلی‌متر می باشد. در ادامه بیماری، نقاط کوچک و قهوه‌ای‌ رنگ با حاشیه رنگ پریده روی برگ‌ها به وجود می‌آید. مرکز این لکه‌ها روشن است. در نهایت این بیماری با روندی کند باعث زردی و بافت‌مردگی برگ‌ها می‌شود. با گسترش بیماری، مرکز این لکه‌ها جدا شده و در وسط برگ حفره‌هایی ایجاد می‌شود. به ندرت بیماری در مرحله گیاهچه‌ای بوته ها مشاهده شده است.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی قارچ Stemphylium Solani است. این قارچ در آب و هوای گرم و مرطوب، با دمای تقریبی 23 تا 27 درجه سانتی‌گراد بیشترین میزان خسارت را به محصول وارد می‌کند. عامل بیماری‌زا از طریق آبیاری بارانی، جابجایی نشاها، ادوات کشاورزی و یا باد منتقل می‌شود. عامل بیماری توانایی ماندگاری روی سطوح خاک و بقایای به جای مانده از کشت قبل و میزبان‌های ثانویه از جمله گلرنگ، سوسن، سیر و داودی را دارد. عامل بیماری با توجه به ازبین رفتن برگ‌ها، موجب خسارت غیرمستقیم و کاهش محصول می‌شود.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری لکه برگی خاکستری گوجه فرنگی:

  • استفاده از ارقام مقاوم به بیماری
  • استفاده از آبیاری قطره ای
  • حذف شاخ و برگ اضافی بوته و علف‌های هرز
  • استفاده از بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار