پوسیدگی رایزوکتونیایی میوه و ریشه گوجه فرنگی

Root and Fruit Rhizoctonia Rot

این قارچ خاکزی در طیف وسیعی از گیاهان همچون سیب زمینی، چغندرقند، لوبیا، سویا، خیار و گوجه فرنگی توانایی بیماری زایی دارد.

علائم بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی میوه و ریشه گوجه فرنگی:

علائم بیماری گیاهی پوسیدگی رایزوکتونیای میوه و ریشه گوجه فرنگی روی سطح ریشه و قسمت‌های پایینی طوقه، به شکل زخم‌هایی با رنگ قهوه‌ای مایل به آجری است. با گسترش بیماری، این لکه‌ها به بافت درونی ریشه نفوذ کرده و موجب مرگ گیاه می شوند. علائم پژمردگی و قهوه‌ای شدن بافت‌های برگ روی ساقه و برگ‌های پایینی بوته قابل مشاهده خواهد بود. در مواقعی که میزان رطوبت و شدت آلودگی بالا باشد، بافت کرکی سفید رنگ روی بخش‌های آلوده طوقه شکل می‌گیرد. نشانه‌های بیماری روی میوه‌‎هایی که با سطح خاک در تماس هستند به دو شکل متفاوت بروز پیدا می‌کند. در حالت اول لکه‌های دایره‌ای، متحدالمرکز و به صورت دوایر تیره و روشن روی میوه تشکیل می‌شود. حالت دوم بیماری که به طور معمول روی میوه‌های رسیده مشاهده می‌گردد، به شکل پوشش کرکی سطحی می‌باشد. گاهی شدت آلودگی باعث ایجاد زخم و ترک خوردن میوه می‎‌شود.

عامل بیماری، نحوه انتشار و چرخه زیستی پوسیدگی رایزوکتونیایی میوه و ریشه گوجه فرنگی:

عامل بیماری گیاهی پوسیدگی رایزوکتونیای میوه و ریشه گوجه فرنگی قارچ Rhizoctonia Solani است. این قارچ از زمان جوانه‌زدن بذر توانایی بیماری زایی دارد که با گسترش بیماری باعث تخریب تمامی قسمت‌های گیاه می‌شود. این قارچ برای سال‌ها در خاک، بقایای گیاهی و میزبان‌های دیگر باقی می‌ماند. گسترش عامل بیماری در خاک‌های سنگین، متراکم و با زه کشی پایین بهتر صورت می‌گیرد. عوامل تکثیر قارچ از طریق باد، آب، خاک و ادوات کشاورزی جابجا می‌شوند. وجود رطوبت اندک و دمای 23 تا 27 درجه سانتی گراد شرایط مساعدی را برای شیوع بیماری فراهم می‌کند.

راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری پوسیدگی رایزوکتونیایی میوه و ریشه گوجه فرنگی:

  • استفاده از ارقام مقاوم و بذور سالم
  • تناوب زراعی با محصولاتی همچون ذرت و پیاز
  • کاهش رطوبت اضافی خاک
  • کاهش تراکم خاک و سبک کردن خاک
  • جلوگیری از تماس میوه‌ها با زمین از طریق مالچ کاغذی یا داربست
  • سمپاشی با بردوفیکس به شرح زیر:

- ضدعفونی بذور با بردوفیکس 10 در هزار

- ضدعفونی خاک با بردوفیکس 10 در هزار قبل از کاشت

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار هنگام جوانه زنی و بازشدن اولین برگ‌ها

- سمپاشی با بردوفیکس 5 در هزار بعد از ریزش گلبرگ‌ها

- تکرار سمپاشی با فواصل دو هفته یک بار با بردوفیکس 5 در هزار